PN-EN 60335-2-17:2013-06 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-17: Wymagania szczegółowe dotyczące koców, poduszek, odzieży i podobnego giętkiego sprzętu grzejnego

Zakres

Niniejszy Rozdział Części 1, zastępuje się następującym:Niniejsza Norma Międzynarodowa dotyczy bezpieczeństwa użytkowania koców, poduszek, odzieży oraz innego giętkiego sprzętu do ogrzewania łóżka lub ciała człowieka, przeznaczonych do użytku domowego i podobnego, o napięciu znamionowym nie przekraczającym 250 V.Norma dotyczy również jednostek sterowniczych dostarczanych ze sprzętem.W zakresie niniejszej normy uwzględniony jest sprzęt nie przeznaczony do normalnego użytku domowego, który jednakże może być źródłem powszechnego zagrożenia, taki jak sprzęt przeznaczony do użytku w salonach kosmetycznych lub do użytku przez osoby przy niskich temperaturach otoczenia.Wymagania i badania dotyczące odzieży są podane w Załączniku CC. Niniejsza norma dotyczy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe, ogólnych zagrożeń stwarzanych przez sprzęt, z którymi stykają się wszyscy użytkownicy w gospodarstwie domowym i otoczeniu domu.Jednakże, na ogół, nie bierze się pod uwagę– osób (włączając dzieci) których• sprawność fizyczna, sensoryczna lub umysłowa; lub• brak doświadczenia i wiedzy uniemożliwia im bezpieczne stosowanie sprzętu bez nadzoru lub instrukcji;– dzieci bawiących się sprzętem.UWAGA 101 Wiek dzieci jest uważany za wystarczający, aby mogły one używać sprzętu bez nadzoru, gdy zostały one odpowiednio poinstruowane przez rodziców lub osoby nadzorujące i uznano je za kompetentne do bezpiecznego użytkowania sprzętu.UWAGA 102 Zwraca się uwagę na fakt, że:– w przypadku sprzętu przeznaczonego do użytku w pojazdach lub na pokładach statków, lub samolotów mogą być konieczne dodatkowe wymagania– w wielu krajach dodatkowe wymagania są ustalane przez służbę zdrowia, krajowe służby ochrony pracy oraz podobne służby.UWAGA 103 Niniejsza norma nie dotyczy:– sprzętu przeznaczonego do użytku w środowiskach, w których występują specjalne warunki, takie jak atmosfera korozyjna lub wybuchowa (pył, par, gaz);– sztywnych grzejników łóżkowych, takich jak grzejniki metalowe lub grzejniki z materiałów ceramicznych– zespołów grzejnych do łóżek wodnych (IEC 60335-2-66)– sprzętu grzejnego stosowanego w hodowli i chowie zwierząt (IEC 60335-2-71)– urządzeń do ogrzewania stóp i mat grzejnych (IEC 60335-2-81)– sprzętu specjalnie przeznaczonego do stosowania pod nadzorem medycznym (IEC 60601-2-35).

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60335-2-17:2013-06 - wersja angielska
Tytuł Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-17: Wymagania szczegółowe dotyczące koców, poduszek, odzieży i podobnego giętkiego sprzętu grzejnego
Data publikacji 04-06-2013
Liczba stron 68
Grupa cenowa V
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 60335-2-17:2013 [IDT], IEC 60335-2-17:2012 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60335-2-17:2009 - wersja polska, PN-EN 60335-2-17:2009/A2:2009 - wersja angielska
ICS 13.120, 97.030
Elementy dodatkowe PN-EN 60335-2-17:2013-06/A1:2020-09E, PN-EN 60335-2-17:2013-06/A11:2019-11E, PN-EN 60335-2-17:2013-06/A2E