PN-EN 60335-2-17:2013-06/A1:2020-09 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-17: Wymagania szczegółowe dotyczące koców, poduszek, odzieży i podobnego giętkiego sprzętu grzejnego

Zakres

Zmieniono Rozdziały: 2, 3, 5, 6, 7, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 25, 30 oraz Załącznik A. Zastąpiono Rysunek 104, Rysunek 105, Rysunek 106 i Rysunek 111 przez "Wakaty". Dodano nowy Rysunek 114.
Wprowadzono wspólne modyfikacje w Rozdziale 7. Dodano nowy Załącznik ZA i nowy Załącznik ZZ.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60335-2-17:2013-06/A1:2020-09 - wersja angielska
Tytuł Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-17: Wymagania szczegółowe dotyczące koców, poduszek, odzieży i podobnego giętkiego sprzętu grzejnego
Data publikacji 21-09-2020
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 60335-2-17:2013/A1:2020 [IDT], IEC 60335-2-17:2012/AMD1:2015 [MOD]
Dyrektywa 2014/35/EU
ICS 13.120, 97.030