PN-EN ISO 544:2018-02 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Materiały dodatkowe do spawania -- Warunki techniczne dostawy spoiw i topników -- Typ wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie

Zakres

W niniejszym dokumencie podano warunki techniczne dostawy spoiw i topników do spawania. Dokument nie dotyczy innych materiałów pomocniczych, takich jak gazy osłonowe.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 544:2018-02 - wersja polska
Tytuł Materiały dodatkowe do spawania -- Warunki techniczne dostawy spoiw i topników -- Typ wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie
Data publikacji 04-10-2019
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 544:2017 [IDT], ISO 544:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 544:2011 - wersja angielska
ICS 25.160.20