PN-EN ISO 4589-2:2017-06 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie zapalności metodą wskaźnika tlenowego -- Część 2: Badanie w temperaturze pokojowej

Zakres

W niniejszym dokumencie opisano metody oznaczania najmniejszego udziału objętościowego tlenu, w mieszaninie z azotem, przy którym utrzymuje się palenie małych, pionowo ustawionych kształtek do badań w określonych warunkach badania. Wyniki określa się jako wartości wskaźnika tlenowego (OI).

Metody te są przeznaczone do badania materiałów w postaci samo-podtrzymujących się, pionowo ustawionych beleczek lub płyt o grubości do 10,5 mm. Metody te są odpowiednie w odniesieniu do litych, laminowanych lub porowatych tworzyw sztucznych o gęstości pozornej 100 kg/m3 lub większej. Metody te można również stosować do niektórych tworzyw porowatych o gęstości pozornej mniejszej niż 100 kg/m3. Metodę przewidziano także do badania tworzyw w postaci giętkich płyt lub folii podtrzymywanych w pozycji pionowej.

Do celów porównawczych przewidziana jest procedura określająca, czy wartość wskaźnika tlenowego OI danego materiału jest większa od pewnej określonej wartości minimalnej.

UWAGA W przypadku materiałów, które w znacznym stopniu kurczą się przy ogrzewaniu, np. cienkich folii o dużym stopniu orientacji, prawidłowe zastosowanie metod może okazać się niemożliwe.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 4589-2:2017-06 - wersja angielska
Tytuł Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie zapalności metodą wskaźnika tlenowego -- Część 2: Badanie w temperaturze pokojowej
Data publikacji 01-06-2017
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 141, Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 4589-2:2017 [IDT], ISO 4589-2:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 4589-2:2006/A1:2006 - wersja angielska, PN-EN ISO 4589-2:2006 - wersja polska, PN-EN ISO 4589-2:2006/A1:2006 - wersja niemiecka
ICS 13.220.40, 83.080.01