PN-EN ISO 179-2:2020-12 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie udarności metodą Charpy'ego -- Część 2: Instrumentalne badanie udarności

Zakres

1.1 W niniejszym dokumencie opisano metodę oznaczania udarności tworzyw sztucznych według metody Charpy'ego na podstawie wykresów siła-odkształcenie. W ISO 179-1 zdefiniowano różne rodzaje testowanych próbek w kształcie belek, konfiguracje testów, a także parametry testów w zależności od rodzaju materiału, typu kształtki do badań i typu karbu.
Opisano efekty dynamiczne, takie jak obciążenie czujnika siły / rezonans bijaka, rezonans kształtki do badań i piki pierwszego kontaktu / bezwładności (patrz Rysunek 1, krzywa b i Załącznik A).
1.2 ISO 179-1 dotyczy charakterystyki udarności jedynie na podstawie odporności na uderzenie, za pomocą aparatu, którego energia potencjalna jest dopasowana do mierzonej energii złamania (patrz ISO 13802:2015, Załącznik E). Niniejszy dokument jest stosowany, jeżeli wykres siły-odkształcenia lub wykres siły-czasu jest niezbędny do szczegółowej charakterystyki udarności i do opracowania automatycznej aparatury, tj. uniknięcia potrzeby dopasowania energii.
Metoda opisana w niniejszym dokumencie jest również odpowiednia dla:
- uzyskiwania większej ilości różnych właściwości materiałów w warunkach uderzenia;
- nadzorowania procedury badań metodą Charpy'ego, ponieważ oprzyrządowanie to pozwala na wykrycie typowych błędów operacyjnych, takich jak brak ścisłego kontaktu próbki z podporami;
- automatycznego wykrywania rodzaju pęknięcia;
- oprzyrządowania typu wahadłowego pozwalającego na uniknięcie częstej wymiany młotów wahadłowych;
- pomiaru właściwości mechanicznych pęknięć opisanych w innych normach ISO
1.3 Rodzaje materiałów, które mogą być badane tą metodą, patrz ISO 179-1:2010, Rozdział 1.
1.4 Ogólna porównywalność wyników badań, patrz ISO 179-1:2010, Rozdział 1.
1.5 Metoda nie może być stosowana jako źródło danych do obliczeń projektowych na komponentach. Jednak ewentualne wykorzystanie danych nie jest przedmiotem niniejszej części ISO 179. Każde zastosowanie danych uzyskanych z wykorzystaniem tej części ISO 179 powinno być określone przez odniesienia do niniejszej normy lub uzgodnione przez zainteresowane strony. Informacje o typowym zachowaniu materiałów można uzyskać, testując je w różnych temperaturach, zmieniając promień karbu i / lub grubość próbki jak również testując przygotowane w różnych warunkach próbki. Celem niniejszej części ISO 179 nie jest interpretacja mechanizmu występującego w każdym punkcie na wykresie siły-odkształcenia. Te interpretacje są zadaniem dla ciągłych badań naukowych.
1.6 Wyniki testu są porównywalne tylko wtedy, gdy warunki przygotowania kształtki do badań, a także warunki badania, są takie same. Kompleksowa ocena reakcji na naprężenia uderzeniowe wymaga ustaleń jako funkcji szybkości deformacji i temperatury dla różnych zmiennych materiałowych, takich jak krystaliczność i zawartość wilgoci. Zachowanie podczas uderzenia produktów gotowych nie można zatem przewidzieć bezpośrednio z tego testu, ale kształtki do badań można pobrać z gotowych produktów do testowania tą metodą.
1.7 Udarności określone za pomocą tej metody można zastąpić uzyskanymi za pomocą ISO 179-1, jeżeli porównywalność została ustalona w poprzednich testach.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 179-2:2020-12 - wersja angielska
Tytuł Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie udarności metodą Charpy'ego -- Część 2: Instrumentalne badanie udarności
Data publikacji 09-12-2020
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 141, Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 179-2:2020 [IDT], ISO 179-2:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 179-2:2001 - wersja polska, PN-EN ISO 179-2:2001/A1:2012 - wersja niemiecka, PN-EN ISO 179-2:2001/A1:2012 - wersja angielska
ICS 83.080.01