PN-EN ISO 11855-5:2015-10 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Projektowanie środowiska w budynku -- Projektowanie, wymiarowanie, instalacja oraz regulacja wbudowanych systemów ogrzewania i chłodzenia przez promieniowanie -- Część 5: Instalacja

Zakres

Niniejsza część normy ISO 11855 podaje wytyczne do projektowania instalacji wbudowanych systemów ogrzewania i chłodzenia przez promieniowanie. Określa jednolite wymagania dotyczące projektowania i wykonania ogrzewania oraz chłodzenia podłogowego, sufitowego i ściennego zapewniające, że systemy ogrzewania/chłodzenia są dostosowane do danego zastosowania. Wymagania określone w niniejszej części normy ISO 11855 mają zastosowanie tylko do tych elementów systemów ogrzewania/chłodzenia, które stanowią część powierzchni ogrzewania/chłodzenia i które są instalowane z systemami ogrzewania/chłodzenia.
Niniejsza część normy ISO 11855 dotyczy wodnych powierzchniowych systemów ogrzewania i chłodzenia budynków mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych. Stosuje się ją do systemów ściennych, podłogowych lub sufitowych zintegrowanych z konstrukcją budynku; nie może być ona stosowana do systemów powierzchniowych na świeżym powietrzu, które nie są zintegrowane z konstrukcją budynku.

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 11855-5:2015-10 - wersja angielska
Tytuł Projektowanie środowiska w budynku -- Projektowanie, wymiarowanie, instalacja oraz regulacja wbudowanych systemów ogrzewania i chłodzenia przez promieniowanie -- Część 5: Instalacja
Data publikacji 07-10-2015
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
Wprowadza EN ISO 11855-5:2015 [IDT], ISO 11855-5:2012 [IDT]
ICS 91.140.10, 91.140.30