PN-A-79528-15:1992 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Spirytus (alkohol etylowy) -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości węglowodorów

Zakres

Przedmiotem arkusza normy jest oznaczanie zawartości węglowodorów w spirytusie metodą destylacji. Arkusz należy stosować łącznie z PN-92/A-79528/01.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-79528-15:1992 - wersja polska
Tytuł Spirytus (alkohol etylowy) -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości węglowodorów
Data publikacji 24-12-1992
Data wycofania 29-10-2012
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 82, Wyrobów Spirytusowych
Wprowadza ISO 1388-10:1981 [EQV]
Zastępuje PN-A-79528:1980 - wersja polska
ICS 67.160.10, 71.080.60