PN-EN 1264-2+A1:2013-05 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Wbudowane płaszczyznowe wodne systemy ogrzewania i chłodzenia -- Część 2: Ogrzewanie podłogowe: Obliczeniowa i badawcza metoda określania mocy cieplnej

Zakres

Niniejsza Norma Europejska określa warunki ogrzewania oraz metody określania mocy cieplnej wyjściowej ciepłej wody w systemie ogrzewania podłogowego na podstawie różnicy temperatury czynnika grzewczego i temperatury w pomieszczeniu. Niniejsza Norma Europejska dotyczy systemów ogrzewania i chłodzenia wbudowanych w powierzchnie pomieszczenia, które będzie ogrzewane lub chłodzone. Ta część niniejszej Normy Europejskiej dotyczy ciepłej wody w podłogowym systemie ogrzewania. Używanie Części 5 niniejszej Normy Europejskiej wymaga wcześniejszego zastosowania tej części normy. Część 5 niniejszej Normy Europejskiej umożliwia konwersję mocy cieplnej podłogowego systemu ogrzewania określonego w Części 2, na moc cieplną powierzchniowego systemu ogrzewania wbudowanego w ściany i sufity, jak również na moc cieplną powierzchniowego systemu chłodzenia wbudowanego w podłogi, ściany i sufity. Moc cieplną określa się metodą obliczeniową (Rozdział 6) oraz poprzez przeprowadzenie badań (Rozdział 9). Metoda obliczeniowa dotyczy systemów zdefiniowanych w EN 1264-1 (typ A, typ B, typ C, typ D). Dla pozostałych systemów stosuje się metodę badawczą.

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1264-2+A1:2013-05 - wersja angielska
Tytuł Wbudowane płaszczyznowe wodne systemy ogrzewania i chłodzenia -- Część 2: Ogrzewanie podłogowe: Obliczeniowa i badawcza metoda określania mocy cieplnej
Data publikacji 30-05-2013
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
Wprowadza EN 1264-2:2008+A1:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1264-2:2008 - wersja angielska
ICS 91.140.10