PN-EN 1264-5:2008 - wersja angielska

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Wbudowane płaszczyznowe wodne systemy ogrzewania i chłodzenia -- Część 5: Systemy ogrzewające i chłodzące wbudowane w podłogi, sufity lub ściany -- Określanie mocy cieplnej

Zakres

Podano sposób przeliczania mocy cieplnej ogrzewania podłogowego uzyskanej zgodnie z podanymi w PN-EN 1264-2 metodami: badawczą i obliczeniową; na moc cieplną instalacji płaszczyznowych zorientowanych inaczej, np.: ogrzewania sufitowego lub ściennego, jak również powierzchni chłodzących: podłogowych, ściennych lub sufitów chłodzących

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1264-5:2008 - wersja angielska
Tytuł Wbudowane płaszczyznowe wodne systemy ogrzewania i chłodzenia -- Część 5: Systemy ogrzewające i chłodzące wbudowane w podłogi, sufity lub ściany -- Określanie mocy cieplnej
Data publikacji 25-11-2008
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
Wprowadza EN 1264-5:2008 [IDT]
ICS 91.140.10