PN-EN 1264-1:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Wbudowane płaszczyznowe wodne systemy ogrzewania i chłodzenia -- Część 1: Definicje i symbole

Zakres

Określono powierzchnie wodnych wymienników ciepła wbudowanych w systemach ogrzewania i chłodzenia stosowanych w mieszkaniach, biurach i innych budynkach, których przeznaczenie odpowiada lub jest podobne do budynków mieszkalnych. Stosowane są również w systemach wbudowanych ogrzewania i chłodzenia w wydzielonych pomieszczeniach ogrzewanych lub chłodzonych. W systemach tych mogą być również stosowane media grzewcze inne niż woda

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1264-1:2011 - wersja angielska
Tytuł Wbudowane płaszczyznowe wodne systemy ogrzewania i chłodzenia -- Część 1: Definicje i symbole
Data publikacji 25-08-2011
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
Wprowadza EN 1264-1:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1264-1:2005 - wersja angielska
ICS 01.040.91, 01.075, 91.140.10