PN-EN 13201-4:2016-03 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Oświetlenie dróg -- Część 4: Metody pomiaru efektywności oświetlenia

Zakres

Niniejsza Norma Europejska określa warunki i procedury pomiarowe do pomiaru fotometrycznych parametrów jakościowych instalacji oświetlenia drogowego tj. parametrów, które określają ilościowo ich efektywność, zgodnie z klasami oświetlenia według EN 13201-2.
Nie są brane pod uwagę parametry wykorzystywane do określania efektywności energetycznej instalacji oświetlenia drogowego.
Metodologie oceniania efektywności oświetlenia drogowego z uwzględnieniem odchyłek w parametrach projektowych przedstawiono w Załączniku A, informacyjnym.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13201-4:2016-03 - wersja angielska
Tytuł Oświetlenie dróg -- Część 4: Metody pomiaru efektywności oświetlenia
Data publikacji 23-03-2016
Liczba stron 51
Grupa cenowa U
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 4, Techniki Świetlnej
Wprowadza EN 13201-4:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13201-4:2007 - wersja polska
ICS 93.080.40