PN-EN 13201-5:2016-03 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Oświetlenie dróg -- Część 5: Wskaźniki efektywności energetycznej

Zakres

Niniejsza część Normy Europejskiej określa sposób obliczania wskaźników charakterystyki energetycznej dla urządzeń oświetlenia drogowego za pomocą obliczonego wskaźnika gęstości mocy (PDI) DP i obliczonego wskaźnika rocznego zużycia energii (AECI) DE. Wskaźnik gęstości mocy (DP) wskazuje na energię potrzebną instalacji oświetlenia drogowego, aby spełnić odpowiednie wymagania oświetleniowe określone w normie EN 13201-2. Wskaźnik rocznego zużycia energii (DE) określa zużycie energii w ciągu roku, nawet jeśli odpowiednie wymogi oświetlenia zmieniają się w nocy lub sezonowo.
Wskaźniki te mogą być stosowane do porównywania wydajności energetycznej oświetlenia drogowego różnych rozwiązań i technologii dla tego samego projektu oświetlenia drogowego. Charakterystyk energetycznych systemów oświetleniowych dróg o zróżnicowanej geometrii dróg lub różnych warunków oświetleniowych nie można porównywać ze sobą bezpośrednio, jaki wpływ na wydajność energetyczną ma, między innymi, geometria powierzchni, która ma być oświetlona, jak również wymagania oświetleniowe. Wskaźnik gęstości mocy (DP) i wskaźnik rocznego zużycia energii (DE) mają zastosowanie do wszystkich obszarów ruchu objętych seriami klas oświetleniowych M, C i P, jak określono w EN 13201-2.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13201-5:2016-03 - wersja angielska
Tytuł Oświetlenie dróg -- Część 5: Wskaźniki efektywności energetycznej
Data publikacji 23-03-2016
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 4, Techniki Świetlnej
Wprowadza EN 13201-5:2015 [IDT]
ICS 93.080.40