PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Oświetlenie dróg -- Część 1: Wytyczne dotyczące wyboru klas oświetlenia

Zakres

Niniejszy Raport Techniczny określa klasy oświetlenia ustanowione w normie EN 13201-2 i daje wytyczne dotyczące wyboru najbardziej odpowiedniej klasy dla danej sytuacji. Zawiera on system definiowania odpowiednich klas oświetlenia dla różnych terenów zewnętrznych publicznych w zakresie parametrów istotnych dla zagwarantowania celów przedstawionych we wstępie.
Decyzja o tym, czy droga powinna być oświetlona jest zdefiniowana w krajowej polityce oświetlenia drogowego. Jest to zależne od kraju lub gminy. Szczegółowe wytyczne są zwykle dostępne na poziomie krajowym dla każdego kraju. Niniejszy Raport Techniczny nie podaje kryteriów do podjęcia decyzji o wykonaniu oświetlenia oraz jaka instalacja oświetleniowa powinna być zastosowana. Więcej informacji podano w CIE 115:2010 (punkt 1.2 i Załącznik A).
Metody przedstawione w Rozdziałach 5, 6 i 7 powinny być traktowane jako punkt wyjścia kompleksowego podejścia do normalnego oświetlenia drogowego. Oznacza to, że modele nie mogą obejmować wszystkich przypadków drogowych; wprowadzają ogólne parametry i wpływ na wymagania oświetleniowe. Tylko prawdziwa sytuacja i jej unikalne cechy (geometria drogi, oznakowanie, warunki środowiskowe, trudność nawigacji, brak widoczności, ryzyko olśnienia z powodu istniejących elementów, lokalne warunki pogodowe, specyfika użytkowników, jak wysoki jest wskaźnik osób starszych lub osób z upośledzeniem narządu wzroku, itp.) może prowadzić do ostatecznego określenia właściwej klasy oświetlenia przy zastosowaniu techniki oceny ryzyka.
Wizualne potrzeby użytkowników dróg przy zmniejszonym natężeniu ruchu w pewnych okresach nocy lub w zmiennych warunkach pogodowych, oraz pozytywne korzyści wynikające z redukcji zużycia energii i potencjalnych ulepszeń służących ochronie środowiska, to tylko niektóre z czynników, które uzasadniałyby instalację adaptacyjnego oświetlenia drogi. Istnieje wiele odpowiednich przyrządów, urządzeń i sposobów, które mogą być używane do inteligentnego sterowania instalacją oświetlenia drogowego. Występujące układy sterowania obejmują urządzenia od bardzo prostych do najbardziej wyszukanych aplikacji. Załącznik B jest pomocą w wyborze odpowiedniego poziomu oświetlenia, gdy użyte jest oświetlenie adaptacyjne, ponieważ zapewnia bardziej wyrafinowaną ocenę poziomu luminancji i natężenia oświetlenia w obrębie określonej klasy oświetlenia. Podczas gdy poziom luminancji i natężenia oświetlenia mogą być różne w zależności od zmniejszonego natężenia ruchu, warunków pogodowych lub innych parametrów, parametry jakościowe do danej klasy oświetlenia określonych w normie EN 13201-2 powinny być utrzymywane przez cały czas.
Odnowienie lub modernizacja przestarzałych i nieekonomicznych instalacji jest bardzo ważne. Może okazać się możliwe uzyskanie bardziej dostosowanego poziomu oświetlenia przy niższym zużyciu energii za pomocą nowych konstrukcji i nowych technologii . Modernizacja oświetlenia i sterowania często dają dobre wskaźniki kosztów i korzyści oraz krótki okres amortyzacji .
Dokument ten nie daje wytycznych dotyczących wyboru klas oświetlenia dla stacji poboru opłat, tuneli ani kanałów i śluz.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 - wersja angielska
Tytuł Oświetlenie dróg -- Część 1: Wytyczne dotyczące wyboru klas oświetlenia
Data publikacji 19-02-2016
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 4, Techniki Świetlnej
Wprowadza CEN/TR 13201-1:2014 [IDT]
ICS 93.080.40