PN-E-05202:1992 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Ochrona przed elektrycznością statyczną -- Bezpieczeństwo pożarowe i/lub wybuchowe -- Wymagania ogólne

Zakres

Przedmiotem normy są wymagania ogólne jakie powinny być spełnione w obiektach (pomieszczeniach lub strefach), urządzeniach, aparatach technologicznych itp., w celu wykluczenia możliwości powstania zagrożenia pożarowego i/lub wybuchowego na skutek wyładowań elektryczności statycznej (wyładowań elektrostatycznych).

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-05202:1992 - wersja polska
Tytuł Ochrona przed elektrycznością statyczną -- Bezpieczeństwo pożarowe i/lub wybuchowe -- Wymagania ogólne
Data publikacji 26-10-1992
Data wycofania 24-04-2014
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 143, Elektryczności Statycznej
ICS 13.220.40, 13.230