PN-E-05203:1992 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Ochrona przed elektrycznością statyczną -- Materiały i wyroby stosowane w obiektach oraz strefach zagrożonych wybuchem -- Metody badania oporu elektrycznego właściwego i oporu upływu

Zakres

Przedmiotem normy są metody badania oporów elektrycznych właściwych — skrośnego i powierzchniowego oraz oporów upływu materiałów i wyrobów przeznaczonych do stosowania w obiektach oraz strefach zagrożonych wybuchem, pod względem zdolności tych materiałów lub wyrobów, do utrzymywania stanu naelektryzowania.

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-05203:1992 - wersja polska
Tytuł Ochrona przed elektrycznością statyczną -- Materiały i wyroby stosowane w obiektach oraz strefach zagrożonych wybuchem -- Metody badania oporu elektrycznego właściwego i oporu upływu
Data publikacji 18-11-1992
Data wycofania 24-04-2014
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 143, Elektryczności Statycznej
ICS 13.220.40, 13.230