PN-E-05201:1992 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Ochrona przed elektrycznością statyczną -- Metody oceny zagrożeń wywołanych elektryzacją materiałów dielektrycznych stałych -- Metody oceny zagrożenia pożarowego i/lub wybuchowego

Zakres

Przedmiotem normy są metody oceny zagrożenia pożarowego i/lub wybuchowego wywołanego elektryzacją materiałów dielektrycznych stałych w postaci materiałów o płaskiej powierzchni, materiałów sypkich oraz zawiesin cząstek w powietrzu — aerozoli.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-05201:1992 - wersja polska
Tytuł Ochrona przed elektrycznością statyczną -- Metody oceny zagrożeń wywołanych elektryzacją materiałów dielektrycznych stałych -- Metody oceny zagrożenia pożarowego i/lub wybuchowego
Data publikacji 27-10-1992
Data wycofania 24-04-2014
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 143, Elektryczności Statycznej
ICS 13.220.40, 13.230