PN-A-79529-1:2005 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Napoje spirytusowe i spirytus butelkowany -- Metody badań -- Część 1: Postanowienia ogólne

Zakres

Podano postanowienia ogólne dotyczące metod badań napojów spirytusowych i spirytusu butelkowanego. Określono wymagania dotyczące jakości wody, czystości odczynników, aparatury i przyrządów, wyrażania wyników oraz sprawozdania z badań

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-79529-1:2005 - wersja polska
Tytuł Napoje spirytusowe i spirytus butelkowany -- Metody badań -- Część 1: Postanowienia ogólne
Data publikacji 25-02-2005
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 82, Wyrobów Spirytusowych
Zastępuje PN-A-79529-1:1996 - wersja polska
ICS 67.160.10