PN-A-79529-1:1996 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-79529-1:2005 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Wyroby spirytusowe gatunkowe -- Metody badań -- Zakres badań i postanowienia ogólne

Zakres

Podano wykaz metod badań przy ocenie jakości oraz postanowienia ogólne dotyczące pobierania próbek, oznaczania zawartości alkoholu metylowego, fuzli, aldehydów, kwasów, estrów, furfuralu i cyjanowodoru, czystości odczynników i zaświadczenia o wynikach badań

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-79529-1:1996 - wersja polska
Tytuł Wyroby spirytusowe gatunkowe -- Metody badań -- Zakres badań i postanowienia ogólne
Data publikacji 08-08-1996
Data wycofania 25-02-2005
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 82, Wyrobów Spirytusowych
Zastępuje PN-A-79529:1980 - wersja polska
ICS 67.160.10
Zastąpiona przez PN-A-79529-1:2005 - wersja polska