PN-EN ISO 11855-4:2015-10 - wersja angielska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Projektowanie środowiska w budynku -- Projektowanie, wymiarowanie, instalacja oraz regulacja wbudowanych systemów ogrzewania i chłodzenia przez promieniowanie -- Część 4: Wymiarowanie i obliczenia wydajności cieplnej i chłodniczej z termoaktywnymi systemami budynku „Thermo Active Building Systems” (TABS)

Zakres

Niniejsza część ISO 11855 umożliwia obliczenie szczytowej wydajności chłodniczej termoaktywnych systemów budynku „Thermo Active Building Systems” na podstawie zysków ciepła, zysków ciepła od nasłonecznienia, wewnętrznych zysków ciepła, wentylacji oraz obliczenia zapotrzebowania na moc chłodniczą po stronie wody lodowej, dobór agregatu do chłodzenia wody, obliczenia przepływu wody itp.
Niniejsza część normy ISO 11855 określa szczegółowe metody obliczeń wydajności ogrzewania i chłodzenia w warunkach nieustalonych. Grupa norm ISO 11855 dotyczy wbudowanych wodnych powierzchniowych systemów ogrzewania i chłodzenia budynków mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych. Metody obliczeniowe stosuje się do systemów ściennych, podłogowych lub sufitowych zintegrowanych z konstrukcją budynku. Metod tych nie stosuje się do systemów ogrzewania powierzchniowego na otwartym powietrzu, które nie są zintegrowane z konstrukcją budynku.
Grupa norm ISO 11855, dotyczy również systemów ogrzewania lub chłodzenia z nośnikami ciepła innymi niż woda. Grupa norm ISO 11855 nie dotyczy badań systemów. Metod tych nie stosuje się do projektowania ogrzewania lub chłodzenia za pomocą płyt sufitowych oraz belek chłodzących.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 11855-4:2015-10 - wersja angielska
Tytuł Projektowanie środowiska w budynku -- Projektowanie, wymiarowanie, instalacja oraz regulacja wbudowanych systemów ogrzewania i chłodzenia przez promieniowanie -- Część 4: Wymiarowanie i obliczenia wydajności cieplnej i chłodniczej z termoaktywnymi systemami budynku „Thermo Active Building Systems” (TABS)
Data publikacji 07-10-2015
Liczba stron 66
Grupa cenowa V
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
Wprowadza EN ISO 11855-4:2015 [IDT], ISO 11855-4:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15377-3:2007 - wersja angielska
ICS 91.140.10, 91.140.30