PN-A-79527:2004 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Produkty i półprodukty spirytusowe -- Pobieranie próbek

Zakres

Podano sposoby pobierania próbek produktów i półproduktów spirytusowych luzem oraz w opakowaniach jednostkowych do badań nieniszczących i niszczących, do kontroli jakościowej oraz do kontroli ilościowej. Określono sposób sporządzania próbki ogólnej i wydzielania z niej próbki laboratoryjnej i próbki kontrolnej. Podano także niezbędne minimum wymagań dotyczących zabezpieczenia, oznakowania, przechowywania i transportu próbek

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-79527:2004 - wersja polska
Tytuł Produkty i półprodukty spirytusowe -- Pobieranie próbek
Data publikacji 13-01-2004
Data wycofania 29-10-2020
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 82, Wyrobów Spirytusowych
Zastępuje PN-A-79527:1998 - wersja polska
ICS 67.160.10, 71.080.60