PN-A-79535:2008 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Wyroby i półprodukty przemysłu spirytusowego -- Pakowanie, przechowywanie i transport

Zakres

Podano podstawowe wymagania dotyczące pakowania, przechowywania i transportu, a w szczególności rodzaje materiałów opakowaniowych, opakowań, zamknięć i owinięć; zastosowanie opakowań do poszczególnych grup wyrobów oraz sposób pakowania i znakowania wyrobów w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych. Określono ogólne warunki przechowywania i transportu poszczególnych grup wyrobów

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-79535:2008 - wersja polska
Tytuł Wyroby i półprodukty przemysłu spirytusowego -- Pakowanie, przechowywanie i transport
Data publikacji 15-02-2008
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 82, Wyrobów Spirytusowych
Zastępuje PN-A-79535:1996 - wersja polska
ICS 67.160.10