PN-A-79527:1998 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-79527:2004 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Wyroby spirytusowe, produkty i półprodukty -- Pobieranie próbek

Zakres

Podano sposoby pobierania próbek pierwotnych oraz wymagania dla przyrządów służących do ich pobierania. Określono sposób sporządzania próbki ogólnej i wydzielenia z niej próbek: średniej próbki laboratoryjnej i kontrolnej. Podano także niezbędne minimum wymagań dotyczących zabezpieczenia, oznakowania, przechowywania i transportu próbek. Podano pięć terminów i ich definicje

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-79527:1998 - wersja polska
Tytuł Wyroby spirytusowe, produkty i półprodukty -- Pobieranie próbek
Data publikacji 21-10-1998
Data wycofania 13-01-2004
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 82, Wyrobów Spirytusowych
Zastępuje PN-A-79527:1974 - wersja polska
ICS 67.160.10, 71.080.60
Zastąpiona przez PN-A-79527:2004 - wersja polska