PN-EN ISO 11855-2:2015-10 - wersja angielska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Projektowanie środowiska w budynku -- Projektowanie, wymiarowanie, instalacja oraz regulacja wbudowanych systemów ogrzewania i chłodzenia przez promieniowanie -- Część 2: Wyznaczanie projektowej wydajności ogrzewania i chłodzenia

Zakres

Niniejsza część ISO 11855 określa procedury i warunki wymiany ciepła w wodnych powierzchniowych elementach ogrzewania i chłodzenia w zależności od średniej różnicy temperatury w systemie. Wydajność cieplna i chłodnicza powierzchniowych elementów ogrzewania i chłodzenia zasilanych wodą oblicza się zgodnie z niniejszą częścią normy ISO 11855 na podstawie dokumentacji projektowej i przyjętego modelu. Powinno to umożliwić porównawczą ocenę obliczeń wodnych powierzchniowych systemów ogrzewania i chłodzenia. W wyniku obliczeń wyznacza się rozkład temperatury na powierzchni ogrzewanej/chłodzonej, nominalną gęstość strumienia ciepła wymienianego między wodą i pomieszczeniem, odpowiadającą mu średnią różnicę temperatury wody oraz pole krzywej charakterystyki, tj. zależności gęstości strumienia ciepła a wielkościami zmiennymi. Ta część ISO 11855 obejmuje ogólną metodę obliczania na podstawie różnic skończonych lub metody elementów skończonych i podaje uproszczone metody obliczeń w zależności od położenia rur i struktury elementu wbudowanego w konstrukcję budynku.
Grupa norm ISO 11855 dotyczy wbudowanych wodnych powierzchniowych systemów ogrzewania i chłodzenia budynków mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych. Metody obliczeniowe stosuje się do systemów ściennych, podłogowych lub sufitowych zintegrowanych z konstrukcją budynku. Metod tych nie stosuje się do systemów ogrzewania powierzchniowego na otwartym powietrzu, które nie są zintegrowane z konstrukcją budynku.
Grupa norm ISO 11855, dotyczy również systemów ogrzewania lub chłodzenia z nośnikami ciepła innymi niż woda. Grupa norm ISO 11855 nie dotyczy badań systemów. Metod tych nie stosuje się do projektowania ogrzewania lub chłodzenia za pomocą płyt sufitowych oraz belek chłodzących.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 11855-2:2015-10 - wersja angielska
Tytuł Projektowanie środowiska w budynku -- Projektowanie, wymiarowanie, instalacja oraz regulacja wbudowanych systemów ogrzewania i chłodzenia przez promieniowanie -- Część 2: Wyznaczanie projektowej wydajności ogrzewania i chłodzenia
Data publikacji 27-10-2015
Liczba stron 70
Grupa cenowa V
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
Wprowadza EN ISO 11855-2:2015 [IDT], ISO 11855-2:2012 [IDT]
ICS 91.140.10, 91.140.30