PN-EN ISO 11737-1:2018-03/A1:2021-11 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Metody mikrobiologiczne -- Część 1: Oznaczanie populacji drobnoustrojów na produktach

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania i podano wytyczne dotyczące zliczania i charakterystyki mikrobiologicznej populacji zdolnych do życia drobnoustrojów na lub w produkcie stosowanym w ochronie zdrowia, składniku, materiale wyjściowym lub opakowaniu. UWAGA 1 Rodzaj i zakres charakterystyki mikrobiologicznej zależą od przeznaczonego wykorzystania danych dotyczących zanieczyszczenia mikrobiologicznego. UWAGA 2 Wytyczne dotyczące Rozdziałów od 1 do 9, patrz Załącznik A. Niniejszy dokument nie ma zastosowania do zliczania lub identyfikacji zanieczyszczeń wirusami, prionami lub pierwotniakami. Obejmuje to również usuwanie i wykrywanie czynników będących przyczyną gąbczastych encefalopatii, takich jak trzęsawka owiec, gąbczasta encefalopatia bydła i choroba Creutzfeldta-Jakoba. UWAGA 3 Wytyczne dotyczące inaktywacji wirusów i prionów można znaleźć w ISO 22442-3, ICH Q5A(R1) i ISO 13022. Niniejszego dokumentu nie stosuje się do mikrobiologicznego monitorowania środowiska, w którym wytwarzane są produkty stosowane w ochronie zdrowia.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 11737-1:2018-03/A1:2021-11 - wersja angielska
Tytuł Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Metody mikrobiologiczne -- Część 1: Oznaczanie populacji drobnoustrojów na produktach
Data publikacji 29-11-2021
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 295, Sterylizacji
Wprowadza EN ISO 11737-1:2018/A1:2021 [IDT], ISO 11737-1:2018/Amd 1:2021 [IDT]
ICS 07.100.10, 11.080.01