PN-C-01200-10:1984 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13673-1:2005 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Zagrożenie pożarem i wybuchem -- Parametry zapalności i wybuchowości -- Oznaczanie maksymalnego ciśnienia wybuchu i maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu mieszanin pyłowo-powietrznych

Zakres

Podano metodę oznaczania następujących parametrów zapalności i wybuchowości mieszanin pyłowo-powietrznych: maksymalne ciśnienie wybuchu, maksymalna szybkość narastania ciśnienia wybuchu, maksymalna standardowa szybkość narastania ciśnienia wybuchu i optymalne stężenie wybuchowe. Opisano warunki oznaczania

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-01200-10:1984 - wersja polska
Tytuł Zagrożenie pożarem i wybuchem -- Parametry zapalności i wybuchowości -- Oznaczanie maksymalnego ciśnienia wybuchu i maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu mieszanin pyłowo-powietrznych
Data publikacji 30-06-1984
Data wycofania 31-01-2005
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 269, Bezpieczeństwa Chemicznego
ICS 13.220.40
Zastąpiona przez PN-EN 13673-1:2005 - wersja polska