PN-EN IEC 61500:2019-08 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Elektrownie jądrowe -- Systemy sterowania i kontroli ważne dla bezpieczeństwa -- Transmisja danych w systemach pełniących funkcje kategorii A

Zakres

Niniejszy dokument określa wymagania dotyczące transmisji danych, które są stosowane w systemach realizujących zadania kategorii A w elektrowniach jądrowych. Obejmuje również wymagania dotyczące interfejsu dla transmisji danych pomiędzy urządzeniami pełniącymi zadania kategorii A a innymi systemami, włączając systemy pełniące zadania kategorii B oraz C oraz pełniące zadaniami nie związane z bezpieczeństwem. Zakres niniejszego dokumentu ogranicza się do rozpatrzenia transmisji danych w obrębie instalacji systemów sterowania i kontroli istotnych dla bezpieczeństwa. Nie obejmuje on komunikacji telefonicznej, radiowej, głosowej, faksu, poczty elektronicznej, przemówień publicznych itd. Działanie wewnętrzne i szczegółowa specyfikacja techniczna sprzętu do przesyłania danych nie wchodzą w zakres tego dokumentu. Ten dokument nie dotyczy wewnętrznych połączeń i transmisji danych jednostki procesora, jej pamięci i logiki sterowania. Nie dotyczy wewnętrznego przetwarzania w komputerowych systemach sterowania i kontroli. W niniejszym dokumencie podano wymagania dotyczące działania i właściwości transmisji danych „online” w elektrowni, w odniesieniu do norm IEC 60880 i IEC 60987, wyprodukowanych w ramach normy IEC 61513. Wymaga to kategoryzacji funkcji komunikacyjnych zgodnie z normą IEC 61226, która z kolei wymaga kwalifikacji środowiskowych i sejsmicznych (w szczególności warunków środowiskowych, w których wymagane jest działanie funkcja bezpieczeństwa) zgodnie z normami IEC / IEEE 60780-323 i IEC 60980.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61500:2019-08 - wersja angielska
Tytuł Elektrownie jądrowe -- Systemy sterowania i kontroli ważne dla bezpieczeństwa -- Transmisja danych w systemach pełniących funkcje kategorii A
Data publikacji 20-08-2019
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 266, Aparatury Jądrowej
Wprowadza EN IEC 61500:2019 [IDT], IEC 61500:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61500:2011 - wersja angielska
ICS 27.120.20