PN-EN IEC 60709:2019-08 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Elektrownie jądrowe -- Oprzyrządowanie, sterowanie i systemy energii elektrycznej ważne dla bezpieczeństwa -- Separacja

Zakres

Niniejszy dokument ma zastosowanie do systemu sterowania i oprzyrządowania (I&C) elektrowni jądrowej oraz systemów i sprzętu elektrycznego, których działanie musi być niezależne ze względu na ich występowanie:
• w zwielokrotnionej lub zróżnicowanej grupie bezpieczeństwa;
• na różnych poziomach obrony w głąb;
• w różnych klasach bezpieczeństwa, a także systemach niesklasyfikowanych.
Dokument ma również zastosowanie do instalacji tymczasowych, które są częścią I&C i systemów elektrycznych ważnych dla bezpieczeństwa (na przykład wyposażenie pomocnicze do testów rozruchowych i eksperymentów lub mobilne systemy zasilania). Rozdział 7 jest poświęcony w szczególności izolacji elektrycznej. Rozdział 8 jest poświęcony w szczególności okablowaniu i rozmieszczeniu urządzeń systemu I&C i systemów elektrycznych ważnych dla bezpieczeństwa. Niniejszy dokument dotyczy układów I&C oraz systemów elektrycznych nowych elektrowni jądrowych, a także w stosunku do istniejących elektrowni – modernizacji lub ponownego wyposażenia układów I&C i układów elektrycznych. W przypadku istniejących instalacji patrz rozdziały 1.2 i 5.4. Gdy niezależność układów jest wymagana przez ogólne normy bezpieczeństwa, takie jak Przewodniki Bezpieczeństwa IAEA, normy IEC 61513 (dla I&C), IEC 63046 (dla systemów elektrycznych) i inne warunki projektowe, jednym z aspektów osiągnięcia tej niezależności jest fizyczna separacja i izolacja elektryczna między systemami i ich wyposażeniem, pełniącymi funkcje bezpieczeństwa. Dokument ten określa potrzebne oceny systemów i wymagania techniczne, które należy spełnić w przypadku systemów I&C oraz systemów elektrycznych, sprzętu lub kabli, dla których wymagana jest separacja. Środki te mają zapewnić odpowiednią fizyczną separację i izolację elektryczną między redundantnymi sekcjami systemu oraz między systemami wyższej i niższej klasy. Separacja ta jest potrzebna, aby zapobiec lub zminimalizować wpływ na bezpieczeństwo, na skutek wad i uszkodzeń, które mogłyby propagować się lub dotknąć kilka sekcji systemu lub kilka systemów.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60709:2019-08 - wersja angielska
Tytuł Elektrownie jądrowe -- Oprzyrządowanie, sterowanie i systemy energii elektrycznej ważne dla bezpieczeństwa -- Separacja
Data publikacji 28-08-2019
Liczba stron 56
Grupa cenowa U
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 266, Aparatury Jądrowej
Wprowadza EN IEC 60709:2019 [IDT], IEC 60709:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60709:2010 - wersja angielska
ICS 27.120.20