PN-EN IEC 60964:2019-09 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Elektrownie jądrowe -- Sterownie -- Projekt

Zakres

Dokument ten określa wymagania dla interfejsu człowiek-maszyna głównej sterowni elektrowni jądrowej. Dokument ten określa także wymagania dotyczące doboru funkcjonalności, projektowania i organizacji interfejsu człowiek-maszyna, oraz określa procedury do systematycznego stosowania w celu weryfikacji i zatwierdzenia projektu funkcjonalnego. Wymagania te odzwierciedlają zastosowanie zasad inżynierii czynnika ludzkiego w stosunku do interfejsu człowiek-maszyna, w stanach operacyjnych elektrowni i w warunkach awarii (projektowych i w rozszerzonych warunkach projektowych), zgodnie z definicjami zawartymi w dokumentach IAEA SSR-2/1 oraz IAEA NP-T-3.16. Niniejszy dokument nie obejmuje punktów sterowania specjalnego przeznaczenia ani tych normalnie nie nadzorowanych, takich jak te przewidziane do wyłączenia reaktora z poza pomieszczenia głównej sterowni lub do manipulacji odpadami promieniotwórczymi, lub do obiektów reagowania kryzysowego. Szczegółowa konstrukcja wyposażenia jest też poza zakresem tego dokumentu. Głównym celem tego dokumentu jest dostarczenie wymagań dla projektu funkcjonalnego, które będą stosowane przy projektowaniu głównej sterowni elektrowni jądrowej w celu spełnienia wymogów eksploatacji i bezpieczeństwa. Dokument ten zawiera również wymagania dotyczące funkcjonalności interfejsu, które odnoszą się do personelu sterowni, procedur eksploatacyjnych i programów szkoleniowych, które wraz z interfejsem człowiek-maszyna stanowią system sterowania i kontroli. Ten dokument ma zastosowanie do nowych sterowni, dla których opracowanie projektu koncepcyjnego rozpoczyna się po publikacji tego dokumentu. Jeżeli jest pożądane zastosowanie go do istniejącej sterowni, należy zachować szczególną ostrożność, aby zachować spójność podstawy projektowej.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN IEC 60964:2019-09/AC:2019-11E
View FilePN-EN IEC 60964:2019-09/Ap1:2020-01E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Zmieniono zapisy w polu ‘Zastępuje’, dodano informację o zastąpieniach w Przedmowie krajowej
Numer PN-EN IEC 60964:2019-09 - wersja angielska
Tytuł Elektrownie jądrowe -- Sterownie -- Projekt
Data publikacji 16-09-2019
Liczba stron 52
Grupa cenowa U
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 266, Aparatury Jądrowej
Wprowadza EN IEC 60964:2019 [IDT], IEC 60964:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60964:2010 - wersja angielska
ICS 27.120.20
Elementy dodatkowe PN-EN IEC 60964:2019-09/Ap1:2020-01E, PN-EN IEC 60964:2019-09/AC:2019-11E