PN-EN 62566:2014-12 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Elektrownie jądrowe -- Oprzyrządowanie i systemy kontroli ważne dla bezpieczeństwa -- Rozwój HDL-zaprogramowanych układów scalonych dla systemów realizujących funkcje kategorii A

Zakres

1.1 Ogólne
Niniejsza Norma Międzynarodowa przewiduje wymagania dla osiągnięcia wysokiej niezawodności "HDL- zaprogramowanych urządzeń " (HPD), do stosowania w systemach I&C oprzyrządowania i sterowania elektrowni jądrowych wykonujących funkcje bezpieczeństwa kategorii A określonych przez normy IEC 61226. Programowanie HPDs opiera się o języki opisu sprzętu (HDL) i związanych z nimi narzędzi programowych. Zazwyczaj są one oparte na pustych FPGAs (bezpośrednio programowalna macierz bramek – rodzaj programowalnego układu logicznego) lub podobnych mikro-elektronicznych technologii. Układy scalone ogólnego przeznaczenia, takie jak mikroprocesory nie są HPDs. Niniejsza norma zawiera wymagania w zakresie:
a ) rozwoju adresowania cyklu życia każdej fazy rozwoju HPDs , zawierających specyfikację wymagań, projektowania, wdrażania , weryfikacji, integracji i walidacji/weryfikacji,
b ) planowanie i działania uzupełniające, takie jak zmiany i produkcja
c ) wybór elementów wstępnie rozwiniętych .
Obejmuje to mikro-elektroniczne zasoby (takie jak puste FPGA lub CPLD ) i oświadczenia HDL reprezentujących wstępnie rozwinięte bloki ( PDB ),
d) wykorzystanie prostoty i zasad deterministycznych , uznanych za podstawowe znaczenie dla osiągnięcia “wolny od błędów" realizacji funkcji kategorii A,
e) narzędzia wykorzystywane do projektowania, wdrażania i weryfikacji HPDs.
Niniejsza norma nie stawia wymagań w rozwoju mikro-elektronicznych zasobów, które są zazwyczaj dostępne jako komercyjne "prosto z półki" i nie są opracowane na podstawie standardów zapewniania jakości jądrowej. To odnosi się do zmian dokonanych w tym i mikro-elektronicznych zasobów w ramach projektu I&C z HDL i związanych z nimi narzędzi. Niniejsza norma zawiera wytyczne w celu uniknięcia w miarę możliwości błędów utajonych pozostających w HPDs i zmniejszenia podatności na pojedyncze uszkodzenia, jak również potencjalne uszkodzenia spowodowane wspólną przyczyną (CCF). Wymagania w ramach tej normy jasne i posiadające wyczerpującą dokumentację powinny ułatwić skuteczne stosowanie IEC 62340. Aspekty niezawodności kwalifikacji z zakresu ochrony środowiska i awarii z powodu starzenia się lub fizycznej degradacji nie są obsługiwane w tej normie. Inne normy, zwłaszcza IEC 60987, IEC 60780 i IEC 62342, dotyczą tych zagadnień. Podrozdział 5.7 z IEC 60880:2006 zawiera wymagania bezpieczeństwa, które odnoszą się do rozwoju zastosowań HPDs.
1.2 Stosowanie normy
Niniejsza norma zawiera wytyczne i wymagania do produkcji weryfikowalnych projektów i wdrożeń, w których uzasadnienie jest konieczne na przykład ze względu na pełnioną funkcję lub znaczenie dla zachowania bezpieczeństwa.
Klasa 1 (I&C) systemów oprzyrządowania i sterowania może korzystać z HPDs, dla których pełne wykazanie zgodności z wymogami niniejszej normy nie jest obowiązkowe, np. gdy nie realizują logiki funkcji bezpieczeństwa. Jednakże odstępstwa od niniejszej normy powinny być uzasadnione. Niniejsza norma opisuje działania rozwoju/opracowania HPDs, organizowane w ramach dedykowanego cyklu życia. Opisuje także działania i wytyczne, które mają być stosowane w uzupełnieniu do wymagań IEC 61513 dla integracji systemu i walidacji podczas gdy HPDs są zastosowane. Te wymagania normy IEC 60987, które odnoszą się do logiki programowalnej rozwoju urządzeń mają zastosowanie, w uzupełnieniu do niniejszej normy, gdzie HPDs są częścią klasy 1 systemów I&C. UWAGA W przypadku sprzecznych wymagań, niniejsza norma zastępuje wymagania w IEC 60987 o klasie 1 HPDs.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62566:2014-12 - wersja angielska
Tytuł Elektrownie jądrowe -- Oprzyrządowanie i systemy kontroli ważne dla bezpieczeństwa -- Rozwój HDL-zaprogramowanych układów scalonych dla systemów realizujących funkcje kategorii A
Data publikacji 23-12-2014
Liczba stron 62
Grupa cenowa V
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 266, Aparatury Jądrowej
Wprowadza EN 62566:2014 [IDT], IEC 62566:2012 [IDT]
ICS 27.120.20