PN-EN IEC 61225:2020-08 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Elektrownie jądrowe -- Systemy oprzyrządowania, sterowania i zasilania w energię elektryczną -- Wymagania dla statycznych nieprzerywalnych systemów zasilania elektrycznego prądem stałym DC i przemiennym AC

Zakres

Niniejszy dokument określa wydajność i charakterystyki funkcjonalne statycznych nieprzerywalnych systemów zasilania niskiego napięcia (SUPS) w elektrowni jądrowej oraz, w stosownych przypadkach, ogólnie dla obiektów jądrowych. Zasilacz bezprzerwowy (awaryjny) (UPS) jest urządzeniem elektrycznym, które pobiera energię elektryczną ze źródła, przechowuje ją i utrzymuje zasilanie na zaciskach wyjściowych w określonej formie, dzięki wyposażeniu wewnętrznemu urządzenia. Statyczny zasilacz bezprzerwowy (awaryjny) (SUPS) nie ma części wirujących.
Specyficzne wymagania projektowe dla komponentów zasilacza są objęte normami IEC i normami wymienionymi w referencjach normatywnych i poza tym są poza zakresem tego dokumentu.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61225:2020-08 - wersja angielska
Tytuł Elektrownie jądrowe -- Systemy oprzyrządowania, sterowania i zasilania w energię elektryczną -- Wymagania dla statycznych nieprzerywalnych systemów zasilania elektrycznego prądem stałym DC i przemiennym AC
Data publikacji 17-08-2020
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 266, Aparatury Jądrowej
Wprowadza EN IEC 61225:2020 [IDT], IEC 61225:2019 [IDT]
ICS 27.120.20