PN-EN IEC 62003:2021-05 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Elektrownie jądrowe -- Układy oprzyrządowania, sterowania i zasilania elektrycznego -- Wymagania dotyczące badania kompatybilności elektromagnetycznej

Zakres

Niniejszy dokument ustanawia wymagania dotyczące testowania kompatybilności elektromagnetycznej oprzyrządowania, urządzeń sterowania i wyposażenia elektrycznego przeznaczonego do stosowania w układach ważnych dla bezpieczeństwa w elektrowniach jądrowych i innych obiektach jądrowych. W dokumencie wymieniono obowiązujące normy IEC (głównie serię IEC 61000), które określają ogólne metody badań, oraz zapewniają niezbędne parametry i kryteria odpowiednie dla określonego zastosowania, mające zapewnić spełnienie wymagań bezpieczeństwa jądrowego.
Część normatywna tego dokumentu ogranicza się do testowania sprzętu przed instalacją w elektrowni jądrowej w celu wykazania odporności na zakłócenia elektromagnetyczne i wykazania, że sprzęt nie generuje nadmiernych emisji. Testowanie na wytwarzanie nadmiernych emisji ma również zastosowanie do urządzeń innych niż bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem. Dokument zawiera załączniki informacyjne, które zawierają dodatkowe wytyczne i opisują sposoby na utrzymanie kompatybilności elektromagnetycznej zainstalowanych urządzeń. Celem tego dokumentu jest dostarczenie wskazówek dotyczących przeprowadzania testów kwalifikacyjnych kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) urządzeń. Nie zawiera on wskazówek dotyczących instalacji sprzętu w celu zapobiegania zakłóceniom elektromagnetycznym i radiowym (EMI / RFI). Jednak konfiguracja badanego sprzętu podczas testów kwalifikacyjnych EMC jest reprezentatywna dla planowanej instalacji w obiekcie jądrowym.
Ochrona przed impulsem elektromagnetycznym o wysokiej amplitudzie (HEMP) i celowymi zakłóceniami elektromagnetycznymi (IEMI) jest poza zakresem tego dokumentu, ale informacje dotyczące tych zjawisk można znaleźć w dokumentach IEC 61000-4-23, IEC 61000-4-24 i IEC 61000- 4-25 (HEMP) i IEC 61000-4-36 (IEMI).

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 62003:2021-05 - wersja angielska
Tytuł Elektrownie jądrowe -- Układy oprzyrządowania, sterowania i zasilania elektrycznego -- Wymagania dotyczące badania kompatybilności elektromagnetycznej
Data publikacji 17-05-2021
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 266, Aparatury Jądrowej
Wprowadza EN IEC 62003:2020 [IDT], IEC 62003:2020 [IDT]
ICS 27.120.20