PN-EN IEC 62138:2019-12 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Elektrownie jądrowe -- Systemy oprzyrządowania i sterowania istotne dla bezpieczeństwa -- Aspekty dotyczące oprogramowania komputerowych systemów spełniających funkcje kategorii B lub C

Zakres

Niniejszy dokument określa wymagania dotyczące oprogramowania komputerowych systemów oprzyrządowania i sterowania (I&C) spełniających funkcje kategorii bezpieczeństwa B lub C zgodnie z definicją w dokumencie IEC 61226. Jest to uzupełnienie normy IEC 60880, która określa wymagania dla oprogramowania komputerowych systemów I&C wykonujących funkcje kategorii bezpieczeństwa A.
Dokument jest zgodny z normą IEC 61513 i jest jej uzupełnieniem. Działania, które w głównej mierze dotyczą działań na poziomie systemu (na przykład integracja, sprawdzanie poprawności i instalacja), nie są wyczerpująco omówione w tym dokumencie: wymagania, które nie są specyficzne dla oprogramowania, są przeniesione na normę IEC 61513.
Powiązanie między kategoriami funkcji i klasami systemów podano w normie IEC 61513. Ponieważ dany system I&C sklasyfikowany jako system bezpieczeństwa może spełniać funkcje różnych kategorii bezpieczeństwa, a nawet funkcji niesklasyfikowanych jako funkcje bezpieczeństwa, to wymagania zawarte w tym dokumencie są powiązane z klasą bezpieczeństwa systemu I&C (klasy bezpieczeństwa 2 lub 3).
Niniejszy dokument nie jest przeznaczony do stosowania jako podręcznik do inżynierii oprogramowania ogólnego przeznaczenia. Ma zastosowanie do oprogramowania systemów I&C o klasach bezpieczeństwa 2 lub 3 dla nowych elektrowni jądrowych, a także do modernizacji I&C lub dostosowania istniejących instalacji.
W przypadku istniejących elektrowni zastosowanie ma tylko część wymagań. Ten podzbiór musi zostać zidentyfikowany na początku każdego projektu.
Celem wskazówek zawartych w tym dokumencie jest ograniczenie, w możliwie największym stopniu, potencjału ukrytych błędów oprogramowania do powodowania awarii systemu, z powodu pojedynczego błędu oprogramowania lub wielu błędów oprogramowania (tj. uszkodzenia ze wspólnej przyczyny spowodowanego przez oprogramowanie).
Dokument ten nie określa w jawny sposób, jak chronić oprogramowanie przed zagrożeniami wynikającymi ze złośliwych ataków, tj. cyberbezpieczeństwa systemów komputerowych. Wymagania dotyczące programów bezpieczeństwa dla systemów komputerowych zawiera norma IEC 62645.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 62138:2019-12 - wersja angielska
Tytuł Elektrownie jądrowe -- Systemy oprzyrządowania i sterowania istotne dla bezpieczeństwa -- Aspekty dotyczące oprogramowania komputerowych systemów spełniających funkcje kategorii B lub C
Data publikacji 03-12-2019
Liczba stron 62
Grupa cenowa V
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 266, Aparatury Jądrowej
Wprowadza EN IEC 62138:2019 [IDT], IEC 62138:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62138:2009 - wersja angielska
ICS 27.120.20