PN-EN IEC 60580:2020-09 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Mierniki iloczynu dawka-powierzchnia

Zakres

Niniejszy dokument określa funkcjonowanie MIERNIKÓW ILOCZYNU DAWKA-POWIERZCHNIA i ich badanie, przeznaczonych do pomiaru ILOCZYNU DAWKI i POWIERZCHNI i/lub ILOCZYNU MOCY DAWKI i POWIERZCHNI, które wynikają z ekspozycji pacjenta w czasie MEDYCZNEGO BADANIA RADIOLOGICZNEGO.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do następujących typów MIERNIKÓW ILOCZYNU DAWKA-POWIERZCHNIA:
a) UŻYTKOWYCH MIERNIKÓW ILOCZYNU DAWKA-POWIERZCHNIA, stosowanych głównie do pomiarów ILOCZYNU DAWKI i POWIERZCHNI w czasie MEDYCZNEGO BADANIA RADIOLOGICZNEGO;
b) WZORCOWYCH MIERNIKÓW ILOCZYNU DAWKA-POWIERZCHNIA, stosowanych głównie do KALIBRACJI UŻYTKOWYCH MIERNIKÓW.
Przedmiotem niniejszego dokumentu jest:
1) ustalenie zadowalającego poziomu wymagań dotyczących funkcjonowania MIERNIKÓW ILOCZYNU DAWKI i POWIERZCHNI oraz
2) znormalizowanie metod określenia zgodności z określonym poziomem wymagań.
Określono dwa poziomy wymagań dotyczących funkcjonowania:
– niższy poziom wymagań stosowany do UŻYTKOWYCH MIERNIKÓW ILOCZYNU DAWKA-POWIERZCHNIA;
– wyższy poziom wymagań stosowany do WZORCOWYCH MIERNIKÓW ILOCZYNU DAWKA-POWIERZCHNIA.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60580:2020-09 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Mierniki iloczynu dawka-powierzchnia
Data publikacji 15-09-2020
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN IEC 60580:2020 [IDT], IEC 60580:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60580:2002 - wersja angielska
ICS 17.240, 11.040.50