PN-EN ISO 3382-3:2022-06 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Akustyka -- Pomiar parametrów akustycznych pomieszczeń -- Część 3: Pomieszczenia biurowe typu „open space”

Zakres

Niniejszy dokument opisuje metodę pomiaru właściwości akustycznych pomieszczeń biurowych typu „open space” bez ludzi. Opisuje procedury pomiarowe, potrzebną aparaturę, wymagany zakres, metodę wyznaczania odpowiednich parametrów oraz sposób prezentacji raportu z badań.
Niniejszy dokument opisuje grupę wielkości jednoliczbowych określających parametry akustyczne pomieszczenia biurowego typu „open space” w stanie, w którym jedna osoba mówi. Skupiają się na przestrzennym zaniku mowy, podczas gdy wartości w ISO 3382-2 skupiają się na czasowym zaniku dźwięku.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 3382-3:2022-06 - wersja angielska
Tytuł Akustyka -- Pomiar parametrów akustycznych pomieszczeń -- Część 3: Pomieszczenia biurowe typu „open space”
Data publikacji 28-06-2022
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 253, Akustyki Architektonicznej
Wprowadza EN ISO 3382-3:2022 [IDT], ISO 3382-3:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 3382-3:2012 - wersja angielska
ICS 91.120.20