PN-EN IEC 61223-3-6:2020-11 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Ocena i badania rutynowe w zakładach diagnostyki obrazowej -- Część 3-6: Badania odbiorcze i stałości -- Charakterystyki obrazowe mammograficznych zestawów rentgenowskich stosowanych w trybie mammografii z tomosyntezą

Zakres

Niniejsza część IEC 61223 dotyczy funkcjonowania MAMMOGRAFICZNYCH ZESTAWÓW RENTGENOWSKICH, gdy stosowane są w trybach MAMMOGRAFII Z TOMOSYNTEZĄ, w odniesieniu do jakości obrazu i dawki.
Z zakresu niniejszego dokumentu wykluczone zostały:
– tryby działania MAMMOGRAFICZNYCH ZESTAWÓW RENTGENOWSKICH inne niż MAMMOGRAFIA Z TOMOSYNTEZĄ;
– dwuwymiarowe obrazy syntezowane z obrazów tomosyntezy;
– TOMOGRAFIA rekonstrukcyjna inna niż MAMMOGRAFIA Z TOMOSYNTEZĄ;
– SKANERY CT objęte normą IEC 61223-3-5.
Niniejsza część IEC 61223 definiuje:
a) podstawowe parametry, które opisują kryteria akceptowalności trybów MAMMOGRAFII Z TOMOSYNTEZĄ w MAMMOGRAFICZNYCH ZESTAWACH RENTGENOWSKICH w odniesieniu do jakości obrazu i dawki,
b) metody badania pozwalające sprawdzić, czy mierzone wielkości związane z tymi parametrami są zgodne z określonymi tolerancjami, i
c) częstotliwość BADANIA STAŁOŚCI, gdy jest to wymagane.
Niniejszy dokument jest przeznaczony do stosowania wraz z kryteriami akceptowalności zawartymi w IEC 61223-3-2 lub w równoważnym protokole dla mammografii dwuwymiarowej, które są również istotne dla trybów MAMMOGRAFII Z TOMOSYNTEZĄ.
Metody te opierają się głównie na nieinwazyjnych pomiarach, które wykorzystują odpowiednie urządzenia do badania i są wykonywane podczas lub po instalacji. Podpisane postanowienia obejmujące etapy procedury instalacji mogą być wykorzystane jako część BADANIA ODBIORCZEGO. Badania wymagane przy wyższym poziomie zgodności mają pierwszeństwo przed podobnymi badaniami o niższym poziomie zgodności.
Gdy wyniki BADANIA ODBIORCZEGO są zgodne z oczekiwanymi wartościami, ustalane są WARTOŚCI ODNIESIENIA dla kolejnych BADAŃ STAŁOŚCI.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61223-3-6:2020-11 - wersja angielska
Tytuł Ocena i badania rutynowe w zakładach diagnostyki obrazowej -- Część 3-6: Badania odbiorcze i stałości -- Charakterystyki obrazowe mammograficznych zestawów rentgenowskich stosowanych w trybie mammografii z tomosyntezą
Data publikacji 17-11-2020
Liczba stron 62
Grupa cenowa V
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN IEC 61223-3-6:2020 [IDT], IEC 61223-3-6:2020 [IDT]
ICS 11.040.50