PN-EN IEC 60336:2021-09 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Zespoły lamp rentgenowskich do diagnostyki medycznej -- Wymiary ogniska i związane z nimi charakterystyki

Zakres

Niniejszy dokument ma zastosowanie do OGNISK w medycznych diagnostycznych ZESPOŁACH LAMP RENTGENOWSKICH stosowanych w medycynie, pracujących przy NAPIĘCIACH LAMPY RENTGENOWSKIEJ do 150 kV włącznie.
Niniejszy dokument opisuje metody badań wykorzystujące detektory cyfrowe do określania:
a) wymiarów OGNISKA w odniesieniu do NOMINALNYCH WARTOŚCI OGNISKA, w zakresie od 0,1 do 3,0;
b) FUNKCJI ROZMYCIA LINII;
c) jednowymiarowych FUNKCJI PRZENOSZENIA MODULACJI;
d) RADIOGRAMÓW OGNISKA UZYSKANYCH ZA POMOCĄ FANTOMU OTWORKOWEGO
oraz sposobów wskazywania zgodności.
W załącznikach informacyjnych opisano obrazowanie FANTOMU GWIAZDKOWEGO i WARTOŚĆ ROZMYCIA.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN IEC 60336:2021-09/AC:2022-09E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60336:2021-09 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Zespoły lamp rentgenowskich do diagnostyki medycznej -- Wymiary ogniska i związane z nimi charakterystyki
Data publikacji 02-09-2021
Liczba stron 54
Grupa cenowa U
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN IEC 60336:2021 [IDT], IEC 60336:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60336:2005 - wersja angielska
ICS 11.040.50