PN-EN 61223-3-3:2002 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Ocena i badania rutynowe w zakładach diagnostyki obrazowej -- Część 3-3: Badania odbiorcze -- Charakterystyki obrazowe zestawów rentgenowskich różnicowej angiografii cyfrowej

Zakres

Ma zastosowanie do tych urządzeń zestawów rentgenowskich, które wpływają na jakość obrazu urządzeń do różnicowej angiografii cyfrowej (DSA) z systemem obrazowania zawierającym podsystem generacji promieniowania rentgenowskiego, przyrząd detekcyjny, zawierający kanał telewizyjny wzmacniacza obrazu promieniowania rentgenowskiego, środki przetwarzania cyfrowego i przetwarzania obrazu cyfrowego, przechowywania obrazu i obróbki obrazu, włącznie z odejmowaniem i urządzeniami wyświetlenia obrazu. Określono podstawowe parametry, które opisują działanie wyżej wymienionych urządzeń zestawu rentgenowskiego dotyczące właściwości obrazowania oraz określono metody sprawdzania, czy mierzone wartości tych parametrów spełniają określone tolerancje

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61223-3-3:2002 - wersja angielska
Tytuł Ocena i badania rutynowe w zakładach diagnostyki obrazowej -- Część 3-3: Badania odbiorcze -- Charakterystyki obrazowe zestawów rentgenowskich różnicowej angiografii cyfrowej
Data publikacji 15-09-2002
Data wycofania 09-01-2024
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 61223-3-3:1996 [IDT], IEC 61223-3-3:1996 [IDT]
ICS 11.040.50