PN-EN 61223-3-2:2008 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Ocena i badania rutynowe w zakładach diagnostyki obrazowej -- Część 3-2: Badania odbiorcze -- Charakterystyki obrazowe urządzeń rentgenowskich do mammografii

Zakres

Określonio bezpieczeństwo i efektywność, a także jakość obrazu i dawki mammograficznych zestawów rentgenowskich

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61223-3-2:2008 - wersja angielska
Tytuł Ocena i badania rutynowe w zakładach diagnostyki obrazowej -- Część 3-2: Badania odbiorcze -- Charakterystyki obrazowe urządzeń rentgenowskich do mammografii
Data publikacji 25-11-2008
Liczba stron 67
Grupa cenowa V
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 61223-3-2:2008 [IDT], IEC 61223-3-2:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61223-3-2:2002 - wersja angielska
ICS 11.040.50