PN-EN 60580:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60580:2020-09 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Mierniki iloczynu dawka ekspozycyjna-powierzchnia

Zakres

Określono wymagania eksploatacyjne i badania miernika iloczynu dawka ekspozycyjna-powierzchnia z komorami jonizacyjnymi, przeznaczonymi do pomiaru iloczynu dawki ekspozycyjnej i powierzchni i/lub iloczynu mocy dawki ekspozycyjnej i powierzchni, na które pacjent jest narażony podczas medycznego badania radiologicznego. Ustalono wymagania dotyczące satysfakcjonującego poziomu eksploatacyjnego mierników iloczynu dawki ekspozycyjnej i powierzchni. Znormalizowano metody określenia zgodności z tym poziomem eksploatacyjnym

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60580:2002 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Mierniki iloczynu dawka ekspozycyjna-powierzchnia
Data publikacji 15-08-2002
Data wycofania 15-09-2020
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 60580:2000 [IDT], IEC 60580:2000 [IDT]
Dyrektywa 93/42/EEC
ICS 17.240, 11.040.50
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60580:2020-09 - wersja angielska