PN-EN 932-5:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Badania podstawowych właściwości kruszyw -- Część 5: Wyposażenie podstawowe i wzorcowanie

Zakres

Podano ogólne wymagania dotyczące podstawowego wyposażenia, procedury wzorcowania i sprawdzania oraz odczynniki do badania właściwości kruszyw

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 932-5:2012/AC:2014-07E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 932-5:2012 - wersja angielska
Tytuł Badania podstawowych właściwości kruszyw -- Część 5: Wyposażenie podstawowe i wzorcowanie
Data publikacji 17-04-2012
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Wprowadza EN 932-5:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 932-5:2001 - wersja polska
ICS 91.100.15
Elementy dodatkowe PN-EN 932-5:2012/AC:2014-07E