PN-EN 932-5:2001 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 932-5:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Badania podstawowych właściwości kruszyw -- Część 5: Wyposażenie podstawowe i wzorcowanie

Zakres

Podano ogólne wymagania dotyczące podstawowego wyposażenia, procedury wzorcowania oraz odczynniki do badania właściwości kruszyw. Podano definicję wzorcowania. Określono tolerancje fabryczne i robocze wyposażenia podstawowego, laboratoryjne wzorce odniesienia, wymagania dotyczące wzorców, przyrządów pomiarowych oraz wzorcowania

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 932-5:2001 - wersja polska
Tytuł Badania podstawowych właściwości kruszyw -- Część 5: Wyposażenie podstawowe i wzorcowanie
Data publikacji 15-10-2001
Data wycofania 17-04-2012
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Wprowadza EN 932-5:1999 [IDT]
ICS 91.100.15
Zastąpiona przez PN-EN 932-5:2012 - wersja angielska