PN-EN 81-77:2022-10 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowo-osobowych -- Część 77: Dźwigi w warunkach sejsmicznych

Zakres

W niniejszym dokumencie określono dodatkowe, specjalne zabezpieczenia i zasady bezpieczeństwa dotyczące dźwigów osobowych i towarowo-osobowych zainstalowanych w budynkach i w konstrukcjach (zwanych dalej budynkami), co do których przewiduje się, że wytrzymają zdarzenia sejsmiczne, zgodnie z EN 1998-1:2004 (Eurocode 8), podczas użytkowania, konserwacji, kontroli i działania dźwigów w sytuacjach awaryjnych.
Celem niniejszej normy jest:
– zapobieżenie utracie życia i zmniejszenie zakresu obrażeń;
– zapobieżenie uwięzieniu ludzi w dźwigu;
– zapobieżenie zniszczeniom;
– zapobieżenie problemom środowiskowym związanym z wyciekiem oleju;
– zmniejszenie liczby dźwigów wyłączonych z pracy.
Niniejszy dokument nie wprowadza żadnych szczegółowych wymagań i zasad bezpieczeństwa dla dźwigów, jeśli ad ≤ 1 m/s2 jak określono to w Załączniku A. W niniejszym dokumencie nie uwzględniono innego ryzyka pochodzącego od zdarzeń sejsmicznych (np. pożaru, powodzi, wybuchu). Niniejszy dokument nie ma zastosowania do dźwigów zainstalowanych przed datą jej opublikowania.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 81-77:2022-10 - wersja angielska
Tytuł Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowo-osobowych -- Część 77: Dźwigi w warunkach sejsmicznych
Data publikacji 31-10-2022
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 131, Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
Wprowadza EN 81-77:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 81-77:2019-01 - wersja angielska
ICS 91.120.25, 91.140.90