PN-EN ISO 13259:2018-08 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 13259:2021-01 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezciśnieniowych sieci układanych pod ziemią -- Metoda badania szczelności połączeń z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę badania szczelności połączeń z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym w bezciśnieniowych systemach przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych, układanych pod ziemią.
Jeśli w normie, w której powołano się na niniejszą normę, nie podano inaczej, badania przeprowadza się przy następujących ciśnieniach:
– p1: wewnętrzne podciśnienie powietrza (częściowa próżnia);
– p2: niskie wewnętrzne ciśnienie hydrostatyczne;
– p3: wyższe wewnętrzne ciśnienie hydrostatyczne.
Opisano również następujące cztery warunki badań, w których mogą one być przeprowadzone:
a) Warunek A: bez jakiegokolwiek dodatkowego odkształcenia na średnicy lub odchylenia kątowego;
b) Warunek B: z odkształceniem na średnicy;
c) Warunek C: z odchyleniem kątowym;
d) Warunek D: z równoczesnym odkształceniem na średnicy i odchyleniem kątowym.
Zalecany wybór ciśnienia (-eń) badania i warunku (-ów) badania jest podany w normie, w której powołano się na niniejszą normę.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 13259:2018-08 - wersja angielska
Tytuł Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezciśnieniowych sieci układanych pod ziemią -- Metoda badania szczelności połączeń z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym
Data publikacji 06-08-2018
Data wycofania 12-01-2021
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 13259:2018 [IDT], ISO 13259:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1277:2005 - wersja polska
ICS 23.040.20, 91.140.80
Zastąpiona przez PN-EN ISO 13259:2021-01 - wersja angielska