PN-EN 61223-3-5:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 61223-3-5:2020-06 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Ocena i badania rutynowe w zakładach diagnostyki obrazowej -- Część 3-5: Badania odbiorcze -- Efektywność obrazowania zestawów rentgenowskich do tomografii komputerowej

Zakres

Ma zastosowanie do tych elementów skanerów CT, które mają wpływ na jakość obrazu, dawkę i położenie pacjenta. Określono podstawowe parametry oraz zdefiniowano metody badań tych parametrów a także ocenę zgodności z ich tolerancjami

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61223-3-5:2005 - wersja angielska
Tytuł Ocena i badania rutynowe w zakładach diagnostyki obrazowej -- Część 3-5: Badania odbiorcze -- Efektywność obrazowania zestawów rentgenowskich do tomografii komputerowej
Data publikacji 15-05-2005
Data wycofania 02-06-2020
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 61223-3-5:2004 [IDT], IEC 61223-3-5:2004 [IDT]
ICS 11.040.50
Zastąpiona przez PN-EN IEC 61223-3-5:2020-06 - wersja angielska