PN-EN 81-77:2019-01 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 81-77:2022-10 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowo-osobowych -- Część 77: Dźwigi w warunkach sejsmicznych

Zakres

W niniejszym dokumencie określono specjalne wymagania i przepisy bezpieczeństwa do dźwigów osobowych i towarowo-osobowych, w przypadku zainstalowania ich na stałe w budynkach zgodnych z EN 1998-1 (Eurocode 8). W niniejszym dokumencie określono dodatkowe wymagania w stosunku do EN 81-20 i EN 81-50. Niniejszy dokument ma zastosowanie do nowych dźwigów osobowych i towarowo-osobowych. Jednakże, może być wykorzystany jako podstawa w celu poprawy bezpieczeństwa istniejących dźwigów osobowych i towarowo-osobowych. Niniejszy dokument nie wprowadza żadnych dodatkowych specjalnych wymagań i przepisów bezpieczeństwa dla dźwigów, które należą do 0 kategorii sejsmicznej dźwigów, jak określono w Załączniku A, Tablica A.1. Niniejszy dokument nie dotyczy innych ryzyk pochodzących od sejsmicznych zdarzeń (np. pożaru, powodzi, wybuchu).

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 31-05-2024 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 81-77:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowo-osobowych -- Część 77: Dźwigi w warunkach sejsmicznych
Data publikacji 31-01-2019
Data wycofania 31-10-2022
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 131, Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
Wprowadza EN 81-77:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 81-77:2014-02 - wersja angielska
ICS 91.120.25, 91.140.90
Zastąpiona przez PN-EN 81-77:2022-10 - wersja angielska