PN-EN 62808:2017-01 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Elektrownie jądrowe -- Oprzyrządowanie i systemy kontroli ważne dla bezpieczeństwa -- Projektowanie i kwalifikacja urządzeń izolujących

Zakres

Niniejsza norma międzynarodowa określa wymagania dotyczące projektowania, analizy i kwalifikacji urządzeń izolujących, stosowanych w celu zapewnienia elektrycznej niezależności zwielokrotnionych obwodów systemu bezpieczeństwa, lub między nimi a obwodami niższej klasy, zgodnie z normą IEC 60709. Norma ta zawiera wytyczne w sprawie określenia maksymalnej wiarygodnej usterki, mającej zastosowanie do urządzeń izolujących. Maksymalna wiarygodna usterka może być wykorzystana jako podstawa poziomów badań stosowanych w badaniach opartych na innych normach (np IEC TS 61000-6-5 lub IEC 62003).
Norma ta nie odnosi się do kwestii bezpieczeństwa lub uszkodzeń wywołanych wspólną przyczyną (CCF) spowodowanych wzajemnymi zależnościami funkcjonalnymi i możliwymi zakłóceniami, lub kwestii CCF, które mogą wyniknąć z wymiany sygnału lub jego współdzielenia pomiędzy systemami lub podsystemami. Norma nie dotyczy również projektowania lub kwalifikacji zagadnień związanych z logiką cyfrową lub programowalną w urządzeniach izolujących. W przypadku urządzeń izolujących zawierających logikę cyfrową lub programowalną należy uwzględnić dodatkowe wymagania projektowe i kwalifikacyjne; wymagania te nie są objęte zakresem niniejszej normy.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62808:2017-01 - wersja angielska
Tytuł Elektrownie jądrowe -- Oprzyrządowanie i systemy kontroli ważne dla bezpieczeństwa -- Projektowanie i kwalifikacja urządzeń izolujących
Data publikacji 10-01-2017
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 266, Aparatury Jądrowej
Wprowadza EN 62808:2016 [IDT], IEC 62808:2015 [IDT]
ICS 27.120.10
Elementy dodatkowe PN-EN 62808:2017-01/A1:2019-08E