PN-EN 60728-4:2008 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 4: Szerokopasmowe urządzenia bierne dla współosiowych sieci kablowych

Zakres

Określono wymagania techniczne dotyczące elementów biernych, stosowanych w kablowych sieciach służących do rozprowadzania sygnałów telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych. Opisano metody pomiarowe zalecane przy pomiarach wybranych parametrów technicznych urządzeń biernych, określono, które z tych parametrów technicznych producent urządzeń jest obowiązany zamieścić w specyfikacji. Ustalono wymagane wartości minimalne określonych parametrów technicznych. Podano definicje 20 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60728-4:2008 - wersja angielska
Tytuł Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 4: Szerokopasmowe urządzenia bierne dla współosiowych sieci kablowych
Data publikacji 27-11-2008
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza EN 60728-4:2008 [IDT], IEC 60728-4:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50083-4:2002 - wersja polska
ICS 33.060.40