PN-EN 50083-8:2014-09 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 8: Kompatybilność elektromagnetyczna sieci

Zakres

1.1 Postanowienia ogólne
Normy serii EN 50083 i EN 60728 dotyczą sieci kablowych, łącznie z urządzeniami i odpowiednimi metodami pomiarowymi dla odbioru w stacji głównej, przetwarzania i dystrybucji sygnałów telewizyjnych i radiofonicznych oraz dla przetwarzania, wymiany interfejsowej i transmisji wszelkiego rodzaju sygnałów danych usług interaktywnych z wykorzystaniem wszystkich właściwych mediów transmisyjnych. Powyższe sygnały zazwyczaj są transmitowane w sieciach z wykorzystaniem techniki zwielokrotnienia częstotliwości.
Przykładowo dotyczy to :
- regionalnych i lokalnych szerokopasmowych sieci kablowych
- systemów odbioru zbiorowego telewizji satelitarnej i naziemnej
- systemów odbioru indywidualnego telewizji satelitarnej i naziemnej
i wszystkich rodzajów urządzeń, systemów i instalacji stosowanych w takich sieciach kablowych oraz systemach odbioru i dystrybucji.
Zakres niniejszej normy obejmuje poczynając od anten i/lub specjalnych wejść źródeł sygnałów do stacji głównej lub innych punktów interfejsowych do sieci, aż do przyłącza wejściowego urządzenia końcowego użytkownika.
Niniejsza norma uwzględnia współistnienie użytkowników widma w.cz. sieci kablowych i bezprzewodowych systemów transmisyjnych.
Niniejsza norma nie dotyczy urządzeń końcowych użytkownika (tj. tunerów, odbiorników, dekoderów, urządzeń końcowych multimedialnych itd.) jak również ich kabli połączeniowych współosiowych, zbalansowanych, światłowodowych oraz akcesoriów.

1.2 Szczegółowy zakres normy EN 50083-8
Niniejsza Norma Europejska odnosi się do charakterystyk promieniowania i odporności na zaburzenia elektoromagnetyczne sieci kablowych dla sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych i pokrywa zakres częstotliwości od 0,15 MHz do 3,5 GHz. Należy zwrócić uwagę na to, że pomiary poniżej częstotliwości 30 MHz w zasadzie nie są uznawane za użyteczne w kontekście sieci kablowych i są trudne do przeprowadzenia w praktyce.
Zastosowanie zharmonizowanej normy EN 50529-2 zapewnia domniemanie zgodności z dyrektywą EMC . Dlatego w celu spełnienia wymagań EN 50529-2 należy stosować urządzenia dla sieci kablowych spełniających wymagania EN 50083-2 dotyczące wartości granicznych promieniowania i odporności na pola zewnętrzne.
Niniejsza Norma Europejska specyfikuje metody pomiarów i wymagania jakościowe EMC w warunkach pracy (w miejscu ) w celu zapewnienia bieżącej integralności EMC sieci kablowych.
Sieci kablowe poza gniazdkiem systemowym, zaczynające się od gniazdka systemowego, a kończące na wejściu abonenckiego urządzenia końcowego ( np. doprowadzenie do odbiornika abonenckiego - jako najprostszy przykład ) nie są uwzględnione w normie EN 58003-8. Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej dla doprowadzeń do odbiorników abonenckich są określone w EN 60966-2-4, EN 60966-2-5 i EN 60966-2-6.
Sieci kablowe powinny współistnieć z szerokim zakresem innych służb radiowych. Przykładowo obejmują one służby bezpieczeństwa, związane z ratowaniem życia, sieci rozsiewcze, radiowe służby lotnicze, usługi radionawigacji, jak również transmisje naziemne mobilne, amatorskie czy telefonii komórkowej. Typowe zakresy częstotliwości dla służb ratowania życia są podane w Załączniku B. Dodatkowa ochrona niektórych usług może być wymagana przez przepisy krajowe.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50083-8:2014-09 - wersja angielska
Tytuł Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 8: Kompatybilność elektromagnetyczna sieci
Data publikacji 24-09-2014
Liczba stron 35
Grupa cenowa Q
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza EN 50083-8:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50083-8:2004/A11:2009 - wersja angielska, PN-EN 50083-8:2004 - wersja polska
ICS 33.060.40, 33.100.01