PN-EN 50083-2:2012 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 2: Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń

Zakres

Dotyczy parametrów EMC (z zakresu emisji zaburzeń i odporności na zaburzenia) w odniesieniu do podzespołów pasywnych i aktywnych stosowanych w sieciach odbioru, dystrybucji i przetwarzania. Norma rozszerza swoje wymagania na sieci telekomunikacyjne i sieci multimedialne. Norma wprowadza graficzne symbole stosowane na rysunkach. Rozszerza także skróty i definicje o nowe określenia wynikające z wprowadzenia wymagań dla sieci telekomunikacyjnych i multimedialnych. Norma bardzo szczegółowo określa kryteria oceny poprawności działania urządzeń analogowych i cyfrowych podczas badań ich odporności

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50083-2:2012 - wersja polska
Tytuł Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 2: Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń
Data publikacji 06-02-2014
Liczba stron 58
Grupa cenowa U
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza EN 50083-2:2012 [IDT]
Dyrektywa 2014/30/EU
Zastępuje PN-EN 50083-2:2008 - wersja polska
ICS 33.060.40, 33.100.01