PN-EN ISO 30024:2009 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 30024:2010 - wersja polska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Pasze -- Oznaczanie aktywności fitazy

Zakres

Opisano spektrofotometryczną metodę oznaczania aktywności fitazy w paszach. Metoda nie pozwala na rozróżnienie fitazy dodanej jako dodatek paszowy i fitazy endogennej występującej w materiałach paszowych. Metoda nie może być stosowana do oceny efektywności in vivo produktów zawierających fitazę. Metoda została zwalidowana i jest odpowiednia do oznaczania aktywności fitazy wyłącznie w paszach. Zasada metody opiera się na uwolnieniu fosforanu przez fitazę z substratu w postaci fitynianu. Uwolniony nieorganiczny fosforan jest oznaczany poprzez utworzenie żółtego kompleksu z kwaśnym odczynnikiem molibdenowo-wanadowym. Żółty kompleks jest mierzony przy 415 nm a ilość nieorganicznego fosforanu jest obliczana z krzywej wzorcowej

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 30024:2009 - wersja angielska
Tytuł Pasze -- Oznaczanie aktywności fitazy
Data publikacji 31-07-2009
Data wycofania 31-08-2010
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 40, Pasz
Wprowadza EN ISO 30024:2009 [IDT], ISO 30024:2009 [IDT]
ICS 65.120
Zastąpiona przez PN-EN ISO 30024:2010 - wersja polska